78
X

شفافیت سریع‌ترین، کم هزینه‌ترین، ساده‌ترین، مبنایی‌ترین و قابل اعتمادترین سازوکار برای مبارزه با فساد (هم در پیشگیری و هم کشف جرم)، افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، ارتقاء شایسته‌سالاری، مشارکت فعال و مؤثر مردمی، کاهش هزینه و زمان در پیشگیری و مبارزه با فساد، و در نتیجه افزایش کارآمدی و سرمایه اجتماعی است؛ با ایجاد شفافیت می‌توان عدالت را مستقر کرد و از ایجاد تبعیض‌های ناروا در نظام جلوگیری کرد.

سامانه شفافیت شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با هدف ایجاد اتاقی شیشه‌ای، تمامی اطلاعات این سازمان اعم از قراردادها، مناقصات، بودجه، احکام پرسنلی، برنامه‌های توسعه راهبردی، و... را در دسترس عموم قرار داده است. این پرتال به‌صورت مستمر از نظر محتوا و بستر به‌روز خواهد شد.

خدمات شفافیت

جهت مشاهده آیتم های خدمات سامانه شفافیت شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور موارد زیر کلیک کنید.